Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sociale veiligheid

252

0

252

234

0

234

234

0

234

234

0

234

Toezicht

2.144

377

1.767

2.147

377

1.769

2.147

377

1.769

2.105

377

1.728

Rampenbestrijding

30

0

30

30

0

30

30

0

30

30

0

30

Brandweer

11.538

0

11.538

10.954

0

10.954

11.008

0

11.008

11.004

0

11.004

Progr. begeleiding en procesveiligheid

1.796

601

1.195

1.669

601

1.068

1.569

601

968

1.569

601

968

Totaal saldo baten en lasten

15.760

978

14.782

15.033

978

14.055

14.987

978

14.009

14.941

978

13.963

Mutaties met de reserves

0

195

-195

0

100

-100

0

3

-3

0

4

-4

Geraamd resultaat

15.760

1.173

14.587

15.033

1.078

13.955

14.987

981

14.006

14.941

982

13.959