Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Er komen steeds meer en sneller innovaties die invloed hebben op het gebruik en het beheer van de openbare ruimte, onder andere door het gebruik van sensoren en data.
  • Een toenemende samenwerking tussen bewoners, ondernemers en gemeente in beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
  • De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt voor (georganiseerde) recreatie, sport en ontmoeting.