Inleiding

In deze toelichting wordt meer informatie gegeven over de Begroting 2018. We vergelijken de begroting met de werkelijke baten en lasten uit de Jaarrekening 2016. Het gedeelte van de begroting dat incidenteel is, wordt afzonderlijk toegelicht. Ook de reserves en voorzieningen en de boekwaarde van de activa worden aan u gepresenteerd.