Inleiding

Vanaf 2018 hebben we een opgaven gestuurde organisatie. Geen sectoren en bedrijven meer, maar kernteams met vaste taken als thuisbasis en wisselende opgaveteams. 2017 was daarmee het jaar van de transitie naar een nieuwe organisatiestructuur.

Met de nieuwe organisatiestructuur willen wij beter gaan aansluiten bij de energie en de dynamiek die in onze samenleving leeft. Een beweging die van organisatie en medewerkers een andere invulling van onze rol vraagt. Wij richten ons meer op netwerken, op het verbinden van partijen en op het mogelijk maken dat goede ideeën van bewoners of partners ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. We stappen over naar een wijze van organiseren gebaseerd op de vraag van de buitenwereld. De onderliggende ambitie daarbij staat voor: trotse Dordtenaren, krachtig bedrijfsleven en een aantrekkelijke stad en regio.

In 2018 wordt op Drechtstedelijk niveau gewerkt aan de bedrijfsvoeringsstrategie. Deze integrale strategie geeft richting aan de verschillende ontwikkelingen, die van invloed zijn op de manier waarop gemeenten opereren. De strategie vormt de basis voor meer concrete jaarplannen op de verschillende onderwerpen en zorgt ook dat de projecten beter met elkaar in lijn komen. Naast de inhoudelijke richting draagt de bedrijfsvoeringsstrategie ook bij aan de wijze waarop de deelnemende regio-organisaties met elkaar samenwerken. Daarbij sturen we - als opdrachtgevers - steeds meer op integrale hoofdlijnen en krijgt het Service Centrum Drechtsteden (SCD) meer de ruimte om de uitvoering vanuit de eigen kennis en kwaliteit goed te leveren.