Economie, Sport & Cultuur

Bedragen x € 1.000

Economie, Sport & Cultuur

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mediazaken

221

0

221

221

0

221

221

0

221

221

0

221

Bibliotheek

2.888

0

2.888

2.536

0

2.536

2.536

0

2.536

2.536

0

2.536

Culturele educatie

2.006

0

2.006

2.006

0

2.006

2.006

0

2.006

2.006

0

2.006

Culturele subsidies

3.872

0

3.872

3.873

0

3.873

3.873

0

3.873

3.873

0

3.873

Volksfestiviteiten

121

208

-87

121

208

-87

121

208

-87

121

208

-87

Recreatie

1.805

25

1.781

1.931

25

1.906

2.056

25

2.031

2.056

25

2.031

Sportboulevard Kapitaallasten

2.271

0

2.271

2.275

0

2.275

2.278

0

2.278

2.282

0

2.282

Havenexploitatie

1.737

593

1.144

1.807

593

1.214

1.926

593

1.333

1.928

593

1.335

Werkgelegenheid Toerisme en Zorg

248

72

176

141

75

66

66

0

66

66

0

66

Economische innovatie

357

0

357

258

0

258

178

0

178

178

0

178

Binnenstad

989

0

989

340

0

340

760

0

760

90

0

90

Toerisme en Marketing

2.582

10

2.572

2.582

10

2.572

2.582

10

2.572

2.582

10

2.572

Ondersteuning ondernemerschap

669

115

554

605

115

490

605

115

490

605

115

490

Detailhandel en ambulante handel

348

297

51

349

297

52

349

297

52

349

297

52

Droge- en natte bedrijven

167

145

23

168

145

23

168

145

23

168

145

23

Hofkwartier

1.014

0

1.014

1.020

0

1.020

1.016

0

1.016

830

0

830

Sportbeleid

19

0

19

19

0

19

19

0

19

19

0

19

Sportbedrijf

9.153

3.650

5.503

8.567

3.650

4.917

8.666

3.650

5.016

8.726

3.650

5.076

Kunst en geschiedenis

7.219

1.669

5.550

7.172

1.669

5.503

7.196

1.669

5.528

6.918

1.669

5.250

Totaal saldo baten en lasten

37.686

6.783

30.903

35.990

6.785

29.204

36.621

6.711

29.910

35.553

6.711

28.843

Mutaties met de reserves

2.150

7.214

-5.064

0

3.868

-3.868

0

4.137

-4.137

0

2.983

-2.983

Geraamd resultaat

39.836

13.997

25.839

35.990

10.654

25.336

36.621

10.847

25.773

35.553

9.694

25.860