Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De Rijksoverheid heeft de ambitie om in 2050 een schoon, duurzaam en koolstofarm energiesysteem te hebben. Hier komen waarschijnlijk extra financiële middelen voor.
  • Er komt een nieuwe Omgevingswet. De invoeringsdatum is nog niet bekend.
  • Dordrecht is gestegen van plaats 30 naar plaats 14 in de lijst 'Woonaantrekkelijkheid Nederlandse steden'.
  • De druk op de woningmarkt neemt toe: de Zuidelijke Randstad ziet zich geconfronteerd met een woningbouwopgave van 230.000 woningen tot 2030.
  • Het aantal ouderen dat langer thuis woont, stijgt.