Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Steeds meer gezinnen in Dordrecht met kinderen tot en met 18 jaar weten bij wie ze ondersteuning kunnen vragen. In 2015 57% en in 2017 75%.
  • De vraag naar jeugdhulp neemt zowel landelijk als in Dordrecht toe.
  • In 2018 ontvangt de gemeente Dordrecht € 700.000 minder van het Rijk voor de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
  • In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale media. In Dordrecht circa 17.000 mensen. Dit wordt een steeds groter probleem door de digitalisering.
  • Het aantal voortijdig schoolverlaters in Dordrecht is tussen 2015 en 2016 afgenomen met circa 15% (van 253 naar 213).
  • In lijn met de landelijke cijfers blijkt ook in Dordrecht het aantal thuiszitters ondanks de invoering van passend onderwijs lastig terug te dringen (van 42 in 2014-2015 naar 40 in 2015-2016).