A.W. Kolff, burgemeester

Portefeuille:

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale veiligheid, Bestuurlijke betrekkingen en Internationale samenwerking.

Programma's:

Veiligheid.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

P.H. Sleeking (BvD), wethouder Ruimtelijke ordening en Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Vergunningverlening en Handhaving

Portefeuille:

Ruimtelijke ordening en Water, Vergunningverlening en Handhaving, Binnenstad, Cultuur en Toerisme. Monumentenzorg en Archeologie, Bestuurlijke Vernieuwing, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en Organisatie, Projectmanagement.

Programma's:

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer; Economie, Sport & Cultuur; Milieu & Duurzaamheid; Ruimtelijke Ordening & Wonen; Bestuur & Samenwerking.

Grote projecten:

Belthurepark, Gezondheidspark, Maasterras, Stadswerven, Hofkwartier.

R.E.C. Reynvaan-Jansen (BvD), wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en Recreatie

Portefeuille:

Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en Recreatie, Vergunninghouders.

Programma's:

Veiligheid; Leefbaarheid & Stedelijk Beheer; Economie, Sport & Cultuur; Ruimtelijke Ordening & Wonen; Bestuur & Samenwerking.

Grote projecten:

Dordt-West.

P.J. Heijkoop (CDA), wethouder Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie

Portefeuille:

Werk en Inkomen (Participatiewet), Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk.

Programma's:

Jeugd & Onderwijs; Werk & Inkomen; Economie, Sport & Cultuur; Dienstverlening.

Grote projecten:

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) en Leerpark.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk), Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder Jeugd, Duurzaamheid en Milieu Verkeer en Vervoer

Portefeuille:

Jeugd (Zorg voor Jeugd), Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en Vervoer, NMC Weizigt, Energie Coöperatie Dordrecht.

Programma's:

Jeugd & Onderwijs; Milieu & Duurzaamheid; Verkeer & Vervoer.

Verbonden partijen:

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Energie Coöperatie Dordrecht, GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

J. Mos (VVD), wethouder Financiën, Economische zaken, Grond- en Vastgoedbedrijf

Portefeuille:

Economische Zaken, Evenementen, Havenbedrijf en Markten, Financiën (inclusief deelnemingen), Grondbedrijf en Vastgoed, Huisvesting en ICT, Externe Veiligheid en Amstelwijck.

Programma's:

Economie, Sport & Cultuur; Ruimtelijke Ordening & Wonen; Dienstverlening; Algemene Dekkingsmiddelen.

Grote projecten:

Westelijke Dordtse Oever.

Verbonden partijen:

GR Gevudo (HVC), Eneco, BNG, Evides, St. Administratie Kantoor Breedband, ROM-D, Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

C.M.L. Lambrechts (BvD), wethouder Zorg en Welzijn, Wijkgericht Werken, Dienstverlening

Portefeuille:

Zorg en Welzijn (WMO/AWBZ, Ouderenzorg, Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang en individuele voorzieningen), Wijkgericht Werken, Wijkaccommodaties, Dienstverlening.

Programma's:

Zorg & Ondersteuning; Dienstverlening; Bestuur & Samenwerking.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, We Helpen Coöperatie U.A.

M.M. van der Kraan, gemeentesecretaris

Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.