Zorg & Ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Zorg & Ondersteuning

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Welzijnsaccommodaties

869

150

719

869

150

720

869

150

720

869

150

720

Participatie Dordtse migranten

231

0

231

151

0

151

151

0

151

151

0

151

Lokaal gezondheidsbeleid

1.544

0

1.544

1.544

0

1.544

1.544

0

1.544

1.544

0

1.544

WMO hulpmiddelen en hoppers

3.753

0

3.753

3.753

0

3.753

3.753

0

3.753

3.753

0

3.753

WMO integratie-uitkering

6.612

0

6.612

6.612

0

6.612

6.614

0

6.614

6.619

0

6.619

Maatschappelijke ondersteuning

5.743

0

5.743

5.646

0

5.646

5.646

0

5.646

5.646

0

5.646

Maatschappelijke zorg

8.859

78

8.781

8.860

78

8.781

8.860

78

8.781

8.860

78

8.781

Buurtwerk

113

0

113

114

0

114

114

0

114

114

0

114

Vrijwilligerswerk

371

0

371

371

0

371

371

0

371

371

0

371

Overige maatschappelijk voorzieningen

147

0

147

147

0

147

147

0

147

147

0

147

Leefbare wijken

1.332

0

1.332

1.226

0

1.226

1.226

0

1.226

1.226

0

1.226

Deelfonds sociaal domein beschermd wonen

38.894

1.812

37.082

40.416

1.812

38.604

40.913

1.812

39.100

40.912

1.812

39.100

Deelfonds sociaal domein WMO taken

15.970

0

15.970

15.792

0

15.792

15.818

0

15.818

15.767

0

15.767

Totaal saldo baten en lasten

84.439

2.040

82.399

85.501

2.040

83.461

86.026

2.040

83.986

85.979

2.040

83.939

Mutaties met de reserves

0

192

-192

0

12

-12

0

12

-12

0

12

-12

Geraamd resultaat

84.439

2.232

82.207

85.501

2.052

83.449

86.026

2.052

83.974

85.979

2.052

83.927