Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Het Rijk zet met de Energieagenda – 'Naar een CO2-arme energievoorziening' in op het terugbrengen van de energievraag en het stimuleren van duurzaam opgewekte energie.
  • Een stuurgroep van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werkt aan een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 om te zorgen dat Nederland in 2050 bestendig is tegen optredende klimaatveranderingen.
  • De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet heeft consequenties voor beleid en regelgeving op het gebied van milieu.
  • Door de zorgen over risico's van (chemische) industrie in stedelijk gebied, wordt het bestaansrecht van dergelijke bedrijven steeds meer afhankelijk van de relatie tussen bedrijf en stad.