Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Door de vergrijzing in de samenleving is er meer zorg en ondersteuning nodig: het aantal mensen dat hulp nodig heeft én de duur van de zorg nemen toe.
  • Mensen willen steeds meer zelf de regie houden over hun leven en waar nodig terug kunnen vallen op een netwerk van familie, buren en professionals.
  • Er is een verschuiving gaande van zorg in centrale voorzieningen (ziekenhuizen, verpleeghuizen) naar ondersteuning in de wijken en bij de mensen thuis.
  • Bezuinigingen vragen om het anders inrichten van voorheen vanzelfsprekende zorg en ondersteuning.