Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Steeds meer inwoners en ondernemers regelen hun zaken online en vinden 24/7 dienstverlening vanzelfsprekend.
  • De overheid gaat er steeds meer vanuit dat inwoners en ondernemers hun zaken met de gemeente zelfstandig kunnen regelen of hierin door naasten worden ondersteund.
  • De komende jaren neemt het aantal fysieke bezoekers van de Stadswinkel sterk af door langere geldigheidsduur van reisdocumenten en verdergaande digitalisering.
  • Inwoners en ondernemers verwachten dat de gemeente ze bij vragen steeds sneller en intensiever helpt.