Ruimtelijke Ordening & Wonen

Bedragen x € 1.000

Ruimtelijke Ordening & Wonen

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Vergunningen

4.988

1.789

3.199

4.989

2.039

2.950

4.989

2.039

2.950

4.989

2.039

2.950

Handhaving ruimtelijke ordening

167

0

167

60

0

60

60

0

60

60

0

60

Monumenten

445

1

444

446

1

445

426

1

425

426

1

425

Beheer en ontwikkelen van wijken

977

0

977

779

0

779

777

0

777

776

0

776

Planologisch juridisch instrumentarium

383

93

290

384

93

291

384

93

291

384

93

291

Wonen

724

0

724

526

0

526

526

0

526

526

0

526

Exploitatie bouwgronden wonen

26.809

18.096

8.713

6.040

7.925

-1.884

5.371

7.209

-1.838

6.409

6.150

259

Exploitatie gemeentelijke eigendommen -erfpacht

1.904

5.316

-3.413

1.914

5.323

-3.409

1.917

5.333

-3.416

1.920

5.336

-3.416

Grondbeleid en ontwikkeling

409

0

409

411

0

411

411

0

411

411

0

411

Exploitatie economische ontwikkeling

2.432

1.698

734

4.963

4.968

-5

-365

1.691

-2.055

1.827

1.044

782

Exploitatie kantoorlocaties

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

Budget Vastgoed

13.037

7.594

5.443

8.716

4.014

4.702

8.538

3.182

5.356

8.536

3.182

5.354

Totaal saldo baten en lasten

52.277

34.588

17.689

29.231

24.362

4.869

23.037

19.546

3.491

26.266

17.844

8.422

Mutaties met de reserves

4.073

13.406

-9.333

5.779

7.625

-1.845

7.758

7.551

207

2.627

7.404

-4.778

Geraamd resultaat

56.349

47.994

8.355

35.011

31.987

3.024

30.795

27.097

3.698

28.893

25.249

3.644