Dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Dienstverlening

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Plechtigheden (Essenhof)

2.421

2.955

-534

2.426

2.955

-529

2.469

2.955

-486

2.419

2.955

-536

Basisregistratie vastgoed

1.009

0

1.009

1.009

0

1.009

1.005

0

1.005

1.005

0

1.005

Publieke dienstverlening

5.042

5.391

-348

4.731

5.018

-287

4.679

4.897

-218

4.640

4.897

-257

Totaal saldo baten en lasten

8.473

8.346

127

8.167

7.973

194

8.153

7.852

301

8.064

7.852

211

Mutaties met de reserves

0

299

-299

0

206

-206

0

201

-201

0

190

-190

Geraamd resultaat

8.473

8.645

-172

8.167

8.179

-13

8.153

8.054

99

8.064

8.042

22