Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Het aantal bijstandsuitkeringen neemt sinds begin 2017 af in Dordrecht, terwijl dit aantal landelijk nog stijgt (-1,2% versus +1,4%).
  • Het aantal Dordtenaren dat langer dan één jaar een bijstandsuitkering heeft, blijft stabiel op zo'n 2.100.
  • Na jarenlange groei neemt de werkloosheid in Dordrecht (en ook landelijk) sinds anderhalf jaar af (01-01-2016 - 01-07-2017: -14,4%).
  • De rijksmiddelen voor de bijstand (BUIG) nemen verder af: het jaarlijks tekort voor Dordrecht van ongeveer € 6 miljoen zal de komende jaren mogelijk oplopen.
  • In 2017 is het beschut werken landelijk ingevoerd, waardoor er bij gemeenten minder budget beschikbaar is voor participatieplekken.