Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Door de economische groei is er een toename van mobiliteit.
  • Het Rijk en de Provincie investeren de komende jaren miljoenen euro's om de doorstroming van het verkeer op de A15, A16 en N3 te verbeteren.
  • Dordrecht sluit aan bij de 'Spoorvisie 2040' om een goede intercityverbinding naar Brabant en een snelle stoptreinverbinding (lightrail) naar Rotterdam te krijgen.
  • Het groeiscenario voor woningbouw in de Zuidelijke Randstad verhoogt op termijn de druk op de bestaande infrastructuur in en om steden.