Overzicht programma's

Veiligheid

Lasten € 15.760.499
Baten € 1.173.223
Saldo € 14.587.276

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

Lasten € 54.244.636
Baten € 33.127.377
Saldo € 21.117.259

Jeugd & Onderwijs

Lasten € 63.277.257
Baten € 12.488.239
Saldo € 50.789.018

Werk & Inkomen

Lasten € 107.197.574
Baten € 48.400.887
Saldo € 58.796.687

Economie, Sport & Cultuur

Lasten € 39.835.998
Baten € 13.997.336
Saldo € 25.838.662

Milieu & Duurzaamheid

Lasten € 19.066.941
Baten € 16.635.532
Saldo € 2.431.409

Zorg & Ondersteuning

Lasten € 84.438.940
Baten € 2.231.992
Saldo € 82.206.948

Verkeer & Vervoer

Lasten € 11.243.561
Baten € 12.377.232
Saldo € -1.133.671

Ruimtelijke Ordening & Wonen

Lasten € 56.349.426
Baten € 47.993.992
Saldo € 8.355.434

Dienstverlening

Lasten € 8.472.639
Baten € 8.644.604
Saldo € -171.965

Bestuur & Samenwerking

Lasten € 7.910.639
Baten € 37.699
Saldo € 7.872.940

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten € 125.713.303
Baten € 431.057.787
Saldo € -305.344.484

Overhead

Lasten € 34.879.177
Baten € 224.690
Saldo € 34.654.487