Kengetallen

In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal koop- en huurwoningen.

2014

2015

2016

2017

Demografie

Inwoners < 20 jaar

26.972

26.858

26.646

26.284

Inwoners van 20-64 jaar

71.516

71.247

70.940

70.764

Inwoners > 64 jaar

20.181

20.754

21.274

21.655

Aantal inwoners

118.669

118.859

118.860

118.284

Sociale zekerheid

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

5.930

6.111

5.999

6.048

Werkloosheidsuitkeringen

3.196

3.239

3.284

3.065

Bijstandsuitkeringen

3.470

3.822

3.878

4.034

Aantal uitkeringen

12.596

13.172

13.161

13.147

Fysieke structuur

Koopwoningen

29.829

30.070

30.240

30.501

Huurwoningen

24.291

24.094

24.224

24.337

Aantal woningen

54.120

54.164

54.464

54.838