Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

Bedragen x € 1.000

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Wegen

10.846

6.830

4.016

13.505

6.800

6.705

11.238

6.770

4.468

11.562

6.770

4.792

Groen

6.823

92

6.730

6.835

92

6.743

6.746

92

6.654

6.736

92

6.644

Openbare verlichting

1.733

156

1.576

1.887

156

1.731

1.814

156

1.658

1.767

156

1.611

Verkeersmeubilair en VRI's

1.762

590

1.172

1.770

590

1.180

1.769

590

1.179

1.749

590

1.159

Constructies

2.417

49

2.367

2.525

49

2.475

2.537

49

2.488

2.589

49

2.540

Speelvoorzieningen

865

4

861

866

4

862

866

4

862

866

4

862

Riolering

11.006

12.042

-1.036

11.597

12.513

-915

12.174

13.002

-828

10.697

13.211

-2.514

Dordrecht West

459

0

459

515

0

515

598

0

598

452

0

452

Totaal saldo baten en lasten

35.910

19.764

16.146

39.500

20.205

19.296

37.742

20.664

17.078

36.418

20.873

15.545

Mutaties met de reserves

18.334

13.363

4.971

9.420

6.992

2.428

14.044

9.308

4.736

15.851

9.519

6.331

Geraamd resultaat

54.245

33.127

21.117

48.920

27.196

21.724

51.786

29.972

21.814

52.269

30.392

21.877