In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Programma's

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Algemene Dekkingsmiddelen

0

0

153

0

0

0

33

Dienstverlening

189

325

650

0

11

26

62

Economie, Sport & Cultuur

5.483

3.442

976

1.218

381

677

864

Jeugd & Onderwijs

1.094

0

0

800

209

275

275

Leefbaarheid en stedelijk beheer

19.661

9.645

11.435

8.759

1.296

2.030

2.646

Milieu & Duurzaamheid

4.456

899

0

0

750

1.144

1.147

Ruimtelijke Ordening & Wonen

7.572

-460

234

153

588

623

683

Verkeer & Vervoer

1.822

705

459

0

199

254

312

TOTALEN

40.276

14.557

13.907

10.931

3.434

5.029

6.022

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2020

0

0

153

0

0

0

33

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

0

0

153

0

0

0

33

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)

100

0

0

0

4

4

4

Planvorming Veld T/U (2017)

40

0

0

0

3

3

3

Ruimen Veld T (2018)

0

100

25

0

0

3

10

Herinrichting Veld T (2018)

0

50

200

0

0

2

10

Ruimen veld U - Essenhof (2018)

0

100

25

0

0

3

10

Herinrichten veld U - Essenhof (2018)

0

50

200

0

0

2

10

Ruiming veld E Zuidendijk (2018)

49

0

0

0

4

4

4

Grafdelfmachine 2020

0

0

100

0

0

0

3

Vloerbedekking 2019

0

25

0

0

0

5

5

Geluidsinstallatie aula's 2020

0

0

100

0

0

0

3

Totaal Dienstverlening

189

325

650

0

11

26

62

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017)

27

0

0

0

4

4

4

Installaties brugbediening 2018

200

0

0

0

13

13

13

Installaties brugbediening 2019

0

200

0

0

0

13

13

Installaties brugbediening 2020

0

0

175

0

0

0

12

PROJ Kademuren renovatie 2017

2.450

407

0

0

117

186

186

Kademuren renovatie 2018

0

1.443

0

0

0

43

43

PROJ Hofkwartier OR Museumstraat & overige straten

850

0

0

0

49

49

49

Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017)

0

54

0

0

0

6

6

JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019)

0

46

0

0

0

7

7

Zeehavenlaan kunstgras voetbalveld A mat doel renv

29

0

0

0

3

3

3

Amstelwijck kunstgras veld K1 mat ovaal renov. '19

0

61

0

0

0

7

7

Schenkeldijk veld 2 kgras voetbal mat doel renov17

29

0

0

0

3

3

3

John Deere 1905 Kooimaaier (2018)

84

0

0

0

18

18

18

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

0

25

0

0

0

3

3

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

0

25

0

0

0

3

3

B.C.S.Tractor type 400 DTC (2018)

39

0

0

0

4

5

5

Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018)

30

0

0

0

3

4

4

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

0

0

0

179

0

0

0

Gravensingel kunstgras totaal K1 (2018)

60

0

0

0

7

7

7

Husmann houtversnipperaar (2018)

26

0

0

0

4

4

4

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

26

0

0

0

4

4

4

Reeweg atletiek L+S renovatie (2018)

49

0

0

0

11

11

11

Schenkeldijk kunstgrasveld 4 mat slag (2018)

29

0

0

0

3

4

4

Krommedijk Veld F kgras en doelen vervang. (2019)

0

311

0

0

0

36

36

Krommedijk Veld F kgras constructie (2019)

0

113

0

0

0

5

5

Stadspolders Veld 1 kunstgras vervang. (2019)

0

242

0

0

0

28

28

Stadspolders Veld 1 kgras constructie (2019)

0

100

0

0

0

4

4

Stadspolders veld 1 kgras en doelen vervang.(2019)

0

28

0

0

0

3

3

Kubota RTV 900 (2019)

0

30

0

0

0

5

5

Veegmachine Amazone, GHS210DRIVE (2019)

0

33

0

0

0

5

5

Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019)

0

25

0

0

0

4

4

John Deere X740 (2019)

0

25

0

0

0

3

3

Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020)

0

0

47

0

0

0

5

Redemix verti-drain 7120 (2020)

0

0

28

0

0

0

4

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

0

0

0

56

0

0

0

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

0

0

0

112

0

0

0

Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020)

0

0

28

0

0

0

6

Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020

0

0

242

0

0

0

28

Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020)

0

0

100

0

0

0

5

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

0

0

30

0

0

0

5

Kubota RTV 900 (2de) (2020)

0

0

30

0

0

0

5

Vorrinklaan veld A verv.Kgrasmat totaal (2021)

0

0

0

79

0

0

0

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

0

0

0

28

0

0

0

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

0

0

0

271

0

0

0

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

0

0

28

0

0

0

6

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

0

0

28

0

0

0

6

Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren

1.300

0

0

0

87

87

87

John Deere JD3720 (2021)

0

0

0

53

0

0

0

Vorrinklaan veld B verv Kgrasm+korfbal+foam (2021)

0

0

0

74

0

0

0

Stadspolders veld K1 kunstgr korfb ovaal+mat renov

0

0

0

64

0

0

0

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

0

0

0

64

0

0

0

Inventaris horeca 2018

50

0

0

0

6

6

6

Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019

0

71

0

0

0

4

4

ICT, multimedia en software (2018)

130

0

0

0

28

28

28

Inrichting tentoonstellingen (2018)

45

0

0

0

10

10

10

Facilitaire voorzieningen (2018)

30

0

0

0

7

7

7

ICT, multimedia en software (2019)

0

130

0

0

0

28

28

Inrichting tentoonstellingen (2019)

0

45

0

0

0

10

10

Facilitaire voorzieningen (2019)

0

30

0

0

0

7

7

ICT, multimedia en software (2020)

0

0

130

0

0

0

28

Inrichting tentoonstellingen (2020)

0

0

45

0

0

0

10

Facilitaire voorzieningen (2020)

0

0

65

0

0

0

67

ICT, multimedia en software (2021)

0

0

0

130

0

0

0

Inrichting tentoonstellingen (2021)

0

0

0

45

0

0

0

Facilitaire voorzieningen (2021)

0

0

0

65

0

0

0

Totaal Economie, Sport & Cultuur

5.483

3.442

976

1.218

381

677

864

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

500

0

0

0

107

146

146

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

150

0

0

0

8

8

8

Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021

0

0

0

800

0

0

0

Bouw Gymzaal Binnenstad

200

0

0

0

66

93

93

Inventarissen 1e en 2e gymzaal Yulius-Het Tij

81

0

0

0

9

9

9

Inventaris Gymzaal Binnenstad

163

0

0

0

19

19

19

Totaal Jeugd & Onderwijs

1.094

0

0

800

209

275

275

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

PROJ: Vervoermiddelen 2018

154

0

0

0

5

35

34

PROJ: Vervoermiddelen 2019

0

154

0

0

0

5

33

PROJ: Vervoermiddelen 2020

0

0

154

0

0

0

5

PROJ: Vervoermiddelen 2021

0

0

0

154

0

0

0

PROJ Wegen 2018 elementenverharding vb.'17 afr.'19

1.865

0

0

0

56

92

92

PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20

0

1.382

0

0

0

41

68

PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21

0

0

1.016

0

0

0

30

PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22

0

0

0

1.016

0

0

0

PROJ Wegen 2018 overig vb.'17 afr.'19 (20 jaar)

3.913

0

0

0

117

256

256

PROJ Wegen 2019 overig vb.'18 afr.'20 (20 jaar)

0

2.379

0

0

0

71

156

PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar)

0

0

5.120

0

0

0

154

PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)

0

0

0

5.120

0

0

0

PROJ Groot onderhoud Merwedestraat en omgeving

-1.220

0

0

0

76

76

76

PROJ Groot onderhoud Merwedestraat en omgeving

5.720

0

0

0

496

497

498

PROJ Vervanging beheerpakket wegen

33

0

0

0

22

22

22

PROJ: Mechanisatie Groen 2018

135

0

0

0

4

17

17

PROJ: Mechanisatie Groen 2019

0

135

0

0

0

4

16

PROJ: Mechanisatie Groen 2020

0

0

135

0

0

0

4

PROJ: Mechanisatie Groen 2021

0

0

0

135

0

0

0

PROJ Vervanging beheerpakket groen

33

0

0

0

22

22

22

PROJ: Vervanging verlichting 2018

453

0

0

0

14

14

36

PROJ: Vervanging verlichting 2019

0

453

0

0

0

14

30

PROJ: Vervanging verlichting 2020

0

0

453

0

0

0

14

PROJ: Vervanging verlichting 2021

0

0

0

435

0

0

0

PROJ Vervanging VRI's Constructie 2018

475

0

0

0

14

14

23

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2018

205

0

0

0

6

6

13

PROJ Vervanging VRI's Constructie 2019

0

145

0

0

0

4

4

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2019

0

105

0

0

0

3

3

PROJ Vervanging VRI's construc 2020

0

0

150

0

0

0

5

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

0

0

85

0

0

0

3

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021

0

0

0

123

0

0

0

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021

0

0

0

53

0

0

0

PROJ Kunstwerken 2018 (Realisatie t/m 2022)

468

0

0

0

14

26

25

PROJ Kunstwerken 2019 (Realisatie t/m 2023)

0

468

0

0

0

14

20

PROJ Kunstwerken 2020 (Realisatie t/m 2024)

0

0

418

0

0

0

13

PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2025)

0

0

0

418

0

0

0

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2018 Realisatie tm '22

2.738

0

0

0

83

129

128

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2019 Realisatie tm '23

0

2.722

0

0

0

82

127

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2020 Realisatie tm '24

0

0

2.952

0

0

0

89

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2021 Realisatie tm '25

0

0

0

-11.303

0

0

0

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2021 Realisatie tm '25

0

0

0

11.303

0

0

0

PROJ Vervanging beheerpakket riolering

33

0

0

0

22

22

22

Wielwijk infra - Westervoeg

-779

-779

0

0

49

104

104

Wielwijk infra - Westervoeg

1.614

1.639

0

0

95

208

208

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

-223

-265

-265

-265

7

15

23

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

778

754

846

834

23

46

71

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

0

352

372

379

0

11

22

Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

2.500

0

0

0

127

127

127

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

0

0

0

360

5

5

5

PROJ Crabbehof openbare ruimte

650

0

0

0

20

29

29

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

-85

0

0

0

6

6

6

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

200

0

0

0

13

13

13

Totaal Leefbaarheid en stedelijk beheer

19.661

9.645

11.435

8.759

1.296

2.030

2.646

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land

0

-613

0

0

366

536

537

PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land

1.340

377

0

0

147

220

221

PROJ NDB Kaderrichtlijn water (KRW)

2.239

1.162

0

0

141

245

246

PROJ NDB Fietspad 220

0

-117

0

0

14

25

25

PROJ NDB Fietspad 220

286

91

0

0

28

43

43

PROJ NDB Landbouwweg

591

0

0

0

54

75

75

Totaal Milieu & Duurzaamheid

4.456

899

0

0

750

1.144

1.147

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

PROJ Amstelwijck businesspark Infra(klaar in 2026)

214

281

117

105

7

15

19

PROJ Amstelwijck businesspark; MVA

90

3

3

PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2020

-200

0

0

0

6

6

8

PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2020

1.526

0

0

0

127

127

177

PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031

5.016

414

137

13

349

362

366

PROJ Dordtse Kil IV; IVA

230

249

35

7

14

14

PROJ Dordtse Kil IV; IVA

-976

-20

-29

-30

PROJ Steegoversloot; IVA

19

1

1

1

PROJ Kassencomplex Oudendijk; IVA

67

2

2

2

PROJ Weeskinderendijk Vastgoed

-551

-817

0

0

49

73

73

PROJ Stadskantoor voor de toekomst

1.250

300

0

0

41

50

50

Totaal Ruimtelijke Ordening & Wonen

7.572

-460

234

153

588

623

683

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Verkeersstructuurplan Centrum

250

330

104

0

18

28

45

Parkeervoorziening middenzone GZP (2015)

1.500

0

0

0

173

174

174

PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19

0

215

0

0

0

25

25

PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019

0

50

0

0

0

6

6

PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19

0

110

0

0

0

13

13

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

0

0

220

0

0

0

25

PG Achterom Vervanging CCTV/Intercom 2020

0

0

60

0

0

0

7

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

0

0

75

0

0

0

9

Vervanging CCTV fietsenstalling Achterom (2018)

36

0

0

0

4

4

4

Vervanging CCTV fietsenstalling Kolfstraat (2018)

36

0

0

0

4

4

4

Totaal Verkeer & Vervoer

1.822

705

459

0

199

254

312