Bestuur & Samenwerking

Bedragen x € 1.000

Bestuur & Samenwerking

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Griffie

2.384

0

2.384

2.281

0

2.281

2.281

0

2.281

2.297

0

2.297

Rekenkamer

260

0

260

260

0

260

260

0

260

260

0

260

Bestuur

2.078

38

2.040

2.446

218

2.228

1.883

38

1.845

2.082

38

2.045

Bestuurlijke samenwerking

3.004

0

3.004

2.676

0

2.676

2.544

0

2.544

2.544

0

2.544

Internationale betrekkingen

170

0

170

171

0

171

171

0

171

171

0

171

Communicatie

14

0

14

14

0

14

14

0

14

14

0

14

Totaal saldo baten en lasten

7.911

38

7.873

7.848

218

7.631

7.154

38

7.116

7.368

38

7.331

Mutaties met de reserves

Geraamd resultaat

7.911

38

7.873

7.848

218

7.631

7.154

38

7.116

7.368

38

7.331