Verkeer & Vervoer

Bedragen x € 1.000

Verkeer & Vervoer

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verkeersveiligheid

234

30

204

242

30

212

252

30

222

268

30

238

Hoofdinfrastructuur

2.808

206

2.602

1.428

226

1.202

1.438

226

1.212

1.403

226

1.177

Parkeren

7.020

10.114

-3.094

7.054

10.202

-3.148

6.960

10.202

-3.242

7.023

10.202

-3.179

Totaal saldo baten en lasten

10.063

10.350

-288

8.723

10.458

-1.735

8.649

10.458

-1.808

8.693

10.458

-1.765

Mutaties met de reserves

1.181

2.027

-846

1.373

693

680

1.288

503

784

1.184

441

743

Geraamd resultaat

11.244

12.377

-1.134

10.096

11.151

-1.055

9.937

10.961

-1.024

9.877

10.899

-1.022