Werk & Inkomen

Bedragen x € 1.000

Werk & Inkomen

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bijstandsverlening

70.314

48.330

21.984

70.314

48.330

21.984

70.314

48.330

21.984

70.315

48.330

21.985

Armoedebeleid

4.948

0

4.948

4.915

0

4.915

4.915

0

4.915

4.915

0

4.915

Schuldenbeleid

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

Werk en participtatie

31.885

0

31.885

30.253

0

30.253

28.624

0

28.624

28.456

0

28.456

Totaal saldo baten en lasten

107.198

48.330

58.868

105.532

48.330

57.202

103.903

48.330

55.573

103.736

48.330

55.406

Mutaties met de reserves

0

71

-71

0

70

-70

0

69

-69

0

67

-67

Geraamd resultaat

107.198

48.401

58.797

105.532

48.400

57.133

103.903

48.399

55.505

103.736

48.397

55.339