Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Overhead

34.879

225

34.654

35.605

225

35.380

35.325

225

35.100

35.039

225

34.815

Totaal saldo baten en lasten

34.879

225

34.654

35.605

225

35.380

35.325

225

35.100

35.039

225

34.815

Mutaties met de reserves

Geraamd resultaat

34.879

225

34.654

35.605

225

35.380

35.325

225

35.100

35.039

225

34.815