Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Inwoners komen vaker met maatregelen en initiatieven om zelf de veiligheid in de wijk te bevorderen, zoals inbraakpreventie en WhatsApp groepen.
  • De cijfers uit de Veiligheidsmonitor laten voor de hele stad Dordrecht een relatief gunstig beeld zien ten opzichte van vergelijkbare steden.
  • Op specifieke locaties of buurten in onze stad wordt door een te groot aantal inwoners onveiligheid ervaren.
  • Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid krijgt sinds de start in 2009 steeds meer en complexere zaken in behandeling.
  • Gebeurtenissen in het buitenland (politieke spanningen, aanslagen) beïnvloeden in toenemende mate de veiligheidsbeleving in Nederland.
  • Evenementenorganisatoren in Dordrecht ervaren een toename van regels en kosten op het gebied van veiligheid.