Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Ontwikkelingen voorzieningen

De ontwikkeling van de voorzieningen vanaf 2017 is in de volgende tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen ivm bijdragen van derden

Onderhouds-
voorzieningen

Overige voorzieningen

Algeheel totaal

Stand per 1-1-2017

1.847

3.378

10.034

15.259

Toevoeging 2017

12

1.647

2.865

4.523

Onttrekking 2017

323

2.022

573

2.918

Stand per 1-1-2018

1.536

3.003

12.326

16.864

Toevoeging 2018

0

1.284

1.986

3.270

Onttrekking 2018

335

1.414

0

1.749

Stand per 1-1-2019

1.201

2.873

14.312

18.385

Toevoeging 2019

0

1.284

2.463

3.747

Onttrekking 2019

348

822

0

1.170

Stand per 1-1-2020

853

3.335

16.775

20.962

Toevoeging 2020

0

1.284

2.988

4.272

Onttrekking 2020

362

1.420

0

1.782

Stand per 1-1-2021

491

3.199

19.763

23.452

Toevoeging 2021

0

1.284

1.430

2.714

Onttrekking 2021

77

1.038

11.303

12.418

Stand per 1-1-2022

414

3.445

9.890

13.748

Voorziening bijdragen van derden
Dit betreft de onderhoudsvoorziening voor riolering, deze voorziening neemt jaarlijks af.

Onderhoudsvoorzieningen
De belangrijkste voorzieningen in deze categorie zijn de onderhoudsvoorzieningen sportvelden en Sportboulevard.

Overige voorzieningen
De belangrijkste voorzieningen in deze categorie zijn de voorziening voor wethouderspensioenen, voorziening GREX passiva, voorziening juridische risico's en de sterk stijgende spaarvoorziening Rioolheffing. De sterke stijging is het gevolg van de nieuwe vorm van financiering door middel van sparen, die met ingang van het GRP VI wordt toegepast. In het jaar 2021 worden er vanuit de spaarvoorziening nieuwe investeringen gedekt.