Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Een onderdeel van de toelichting op de financiële begroting betreft het in beeld brengen van de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen.