Incidentele baten en lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (art. 19 en 28) schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel raad als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. De structurele exploitatie wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Het overzicht incidentele baten en lasten bevat alleen posten met een 'eenmalige of tijdelijke' karakter. Op hoofdlijnen zijn posten groter dan € 50.000 toegelicht.

De uitwerking van dit overzicht is in lijn met de betreffende themacirculaire van de Provincie Zuid-Holland.