Organisatieontwikkeling

Stages en traineeships

De gemeente Dordrecht draagt bij aan de ontwikkeling van studenten en pas afgestudeerden door stageplaatsen en traineeships aan te bieden. Wij zien het als een maatschappelijk plicht om voor hen ruimte te creëren om kennis en talenten te ontwikkelen en te ontplooien.

Stages
De gemeente Dordrecht heeft een stagebureau. Voor de organisatie is het uitnodigend dat voor stages en het proces daaromheen een centraal punt is voor ondersteuning.

Het stagebureau zorgt er voor dat de kwaliteit van stages gewaarborgd wordt door onder andere:
te waken over het stageproces en de kwaliteit van het stagelopen, contacten te onderhouden met onderwijsinstellingen, te netwerken, ondersteuning te bieden in werving & selectie, contacten te onderhouden met stagiairs en stagebegeleiders, ondersteuning te bieden aan het administratieve proces en het blijven herzien van het stagebeleid.

Op allerlei plaatsen in onze organisatie komen we stagiairs tegen van verschillende opleidingsniveaus.
De gemeente Dordrecht streeft in samenwerking met het stagebureau er naar dat op jaarbasis 7% van het personeelsbestand uit stagiairs bestaat. Hiermee wordt bedoeld het aantal stagiairs afgezet tegen de bezetting in FTE.

Traineeships
De gemeente Dordrecht is in september 2017 in samenwerking met andere Drechtsteden een Drechtstedelijk traineeprogramma gestart voor de duur van anderhalf jaar. Binnen de Drechtsteden zijn 15 trainees actief met verschillende studieachtergronden op verschillende posities. Van de 15 trainees zijn er zes werkzaam bij de gemeente Dordrecht.