Versterking bedrijfsvoering

Inleiding

De gemeente Dordrecht streeft naar een bedrijfsvoering die de opgave gestuurde organisatie optimaal faciliteert. Naast een integrale uniforme basis, zal de bedrijfsvoering ruimte gaan bieden aan flexibiliteit en het faciliteren van innovaties. Zonder de rechtmatigheid en informatieveiligheid uit het oog te verliezen. Hiertoe is een doorontwikkeling van de bedrijfsvoering noodzakelijk. Deze ontwikkeling zal samen met onze partners in de Drechtsteden worden opgepakt en zal meerjarig zijn. Hierbij zullen wij de ontwikkelingen in de informatievoorziening optimaal benutten.

De steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening is één van de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst. Informatie is een bron voor vernieuwing, een strategisch middel voor dienstverlening en ook een basis voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Informatie maakt verder vernieuwing mogelijk in de bedrijfsprocessen; maar ook in wet- en regelgeving, samenwerking en de lokale uitvoeringspraktijk van gemeenten.