Versterking bedrijfsvoering

Huisvesting

In 2018 focussen we ons als het om huisvesting gaat – nog steeds – op onze toekomstige huisvesting. We hebben de ambitie om in 2021 nieuwe huisvesting in gebruik te nemen. Dit als onderdeel van de totale ontwikkeling van het gebied rondom de Spuiboulevard. Onze toekomstige huisvesting is met nadruk veel meer dan een werkplek voor bestuur en ambtelijke organisatie. We stellen ons tot doel een plek te maken waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente samen werken aan de toekomst van onze stad.

In 2018 laten we – met de besluiten die in 2017 zijn genomen als kader – een ontwerp maken voor onze toekomstige huisvesting. Dit proces begint met een (globaal) schetsontwerp en wordt daarna steeds verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.