Organisatieontwikkeling

Naar een opgaven gestuurde organisatie

Via verschillende sporen wordt verder toegewerkt naar een opgaven gestuurde organisatie. Het samen met partners in de stad werken aan maatschappelijke opgaven staat hierbij uiteraard centraal. Ondersteunend hieraan zijn lerend organiseren, leidende principes als handvat voor hoe wij met elkaar en de stad omgaan, heldere sturing en een nieuwe structuur vanaf 2018 en een aangepaste bedrijfsvoering.

De focus ligt op het sturen op de door het bestuur geprioriteerde opgaven, het uitvoeren van regulier werk en de ontwikkeling van medewerkers. De structuur is daartoe in 2017 aangepast: opgaventeams voor het realiseren van ambities van en voor de stad en kernteams voor regulier werk, personele zorg en ontwikkeling.

De samenstelling van de opgaventeams hangt af van het vraagstuk en de fase van de opgave. Medewerkers uit kernteams kunnen op basis van hun kennis en vaardigheden bijdragen leveren aan opgaven, voor een langere of korte periode. Op deze manier wordt talent effectief ingezet en is de nodige flexibiliteit in de organisatie geborgd, waardoor steeds beter ingespeeld kan worden op behoeften vanuit bestuur en samenleving.