Versterking bedrijfsvoering

Datagestuurd werken

Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren.

Binnen gemeenteland is een trend te zien dat er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van verzamelde data. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om de stad verder te brengen. Daarnaast kan de inzet van data bijdragen om als gemeente te ontwikkelen richting een efficiënte en transparante overheid.

In een lerende organisatie kan met data ondersteuning geboden worden aan reguliere werkprocessen. Door inzicht vanuit data kunnen processen efficiënter, effectiever en lerend bijgestuurd worden. Stedelijke opgaven hebben inzicht, monitoring en bijsturing in de stad nodig, waarbij effecten gemeten kunnen worden door data over de toestand van de stad. Kruisbestuivingen tussen reguliere werkprocessen en stedelijke opgaven als tussen opgaven onderling, kunnen bewerkstelligd worden door meervoudige inzetten van data.

Datagestuurd werken helpt om kennis over de stad te verzamelen en om inzicht te krijgen in stedelijke trends en ontwikkelingen. Via bijvoorbeeld dashboards worden trends en ontwikkelingen gevisualiseerd. Door data te visualiseren kan beleid voor de organisatie en stad op een zo'n efficiënt en effectief mogelijke manier ontwikkelt worden.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente stappen gezet om datagestuurd werken in te voeren en is er aandacht besteed aan het creëren van bewustwording rondom datagestuurd werken en de kansen die dit kan brengen. Ook zijn de eerste resultaten in de vorm van dashboards behaald. Wij zullen in 2018 onze aanpak voortzetten.