Organisatieontwikkeling

Leiderschap

Opgaven gestuurd werken vraagt om open te staan en in te spelen op de dynamiek in de Dordtse samenleving; het is nodig de ingeslagen koers snel en effectief aan te passen als daarom gevraagd wordt. Andere vormen van leiderschap zijn daarom nodig: leiderschap dat autonomie en resultaatverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie belegt en leiderschap dat ruimte biedt aan het optimaal benutten van de talenten van alle medewerkers.

In 2017 is aan deze ontwikkeling op verschillende manieren aandacht besteed: tijdens kwartaalbijeenkomsten leiderschap in Dordrecht, maar ook in de regio waar samenlevingsgericht werken het centrale thema was. Daarnaast is door middel van inspiratiesessies voor alle medewerkers aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap. In 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven.