Woonlasten (lokale lasten)

Afvalstoffenheffing

Op basis van de Kadernota 2018 zijn de tarieven met 1,7% bijgesteld om gelijke tred te houden met de kostenontwikkeling.