Vergelijking woonlasten 2017

Vergelijking referentiegemeenten en Drechtsteden

Bedragen x € 1

Gemeente

Gem. WOZ-waarde


Tarief
OZB

OZB eigenaar

Riool
eig./gebr.

Afval
stoffen

Totaal

Rang
nr.²

D r e c h t s t e d e n

Sliedrecht

179.000

0,1030

185

228

195

608

26

Papendrecht

194.000

0,1305

253

134

247

634

45

Dordrecht

163.000

0,1257

205

173

271

649

60

Alblasserdam

198.000

0,1295

257

185

339

781

260

Hardinxveld-Giessendam¹

221.000

0,1345

298

247

242

783

266

H.I. Ambacht

221.000

0,1388

307

177

315

799

289

Zwijndrecht¹

172.000

0,1346

232

275

342

827

319

R e f e r e n t i e g e m e e n t e n

Alkmaar

180.000

0,0960

181

130

261

572

8

Dordrecht

163.000

0,1257

205

173

271

649

60

Haarlem

250.000

0,1116

279

142

322

734

186

Breda

235.000

0,1012

238

203

309

750

206

Leiden

219.000

0,1623

355

125

280

760

226

Delft

184.000

0,1545

285

217

343

845

339

Landelijk gemiddelde

228.000

0,1237

271

192

260

723

¹ Het totaalbedrag van Hardinxveld-Giessendam is verlaagd met € 3,70 en van Zwijndrecht met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.

² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.