Vergelijking woonlasten 2017

Vergelijking met grote gemeenten

Tot grote gemeenten worden de gemeenten met ten minste 90.000 inwoners en de provinciehoofdsteden gerekend. Het gaat in 2017 om 37 gemeenten waar 40% van de Nederlandse bevolking woont. Dordrecht neemt in 2017 dezelfde plaats in als in 2016: we delen de 8e plaats met € 649 met de gemeente Leeuwarden. In 29 van de grote gemeenten liggen de lokale woonlasten dus hoger dan in Dordrecht. Den Haag is wederom het goedkoopst en neemt met € 549 de eerste plaats in, Delft is evenals in 2016 de duurste van de grote gemeenten en staat met € 845 op de laatste plaats. De gemiddelde stijging van de woonlasten 2017 bedraagt 0,3% (€ 2,21) voor heel Nederland. Bij de grote gemeenten zijn de gemiddelde woonlasten gedaald met 0,2% (-/- € 1,00). Landelijk stijgt de onroerendezaakbelastingen (OZB) met gemiddeld 1,9% (€ 5,11), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing dalen met respectievelijk 1,1% (€ 2,85) en 0,2% (€ 0,48).