Woonlasten (lokale lasten)

Rioolheffing

De tariefsaanpassing van 4% voor de rioolheffing is gebaseerd op het meerjarenperspectief van de rioolexploitatie, overeenkomstig het Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020.