Activiteiten

In Dordrecht wonen verschillende doelgroepen die specifieke eisen stellen aan huisvesting. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsmigranten, statushouders, personen met verward gedrag en ouderen die langer thuis blijven wonen. Wij zorgen voor huisvesting voor elke doelgroep.