Activiteiten

Wij willen de openbare ruimte zo inrichten dat deze toekomstbestendig is en lange tijd (50-100 jaar) meegaat. Daarnaast willen wij de sociaal-economische positie van Dordtenaren verbeteren. Daarvoor is het nodig de komende 30-40 jaar 30.000 extra werkplekken te creëren. Hiervoor zijn locaties nodig waar bedrijven zich kunnen vestigen.