Overzicht verbonden partijen

Dordrecht participeert momenteel in 17 verbonden partijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, BV’s, stichtingen, et cetera) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies).

Onderstaand ziet u de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht en in welke programma's hun rol tot uitdrukking komt. Voor gedetailleerdere informatie over de verbonden partij verwijzen we naar de 'beleidsinformatie' en/of de 'financiële informatie'.

Naam verbonden partijVestigingsplaatsSoortverbonden aan programma(s)
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VR ZHZ)DordrechtGR
 • 1. Veiligheid
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)DordrechtGR
 • 1. Veiligheid
 • 2. Leefbaarheid & Stedelijk Beheer
 • 4. Werk & Inkomen
 • 5. Economie, Sport & Cultuur
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 7. Zorg & Ondersteuning
 • 8. Verkeer & Vervoer
 • 11. Bestuur & Samenwerking
Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)DordrechtGR
 • 1. Veiligheid
 • 3. Jeugd & Onderwijs
 • 7. Zorg & Ondersteuning
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)DordrechtGR
 • 1. Veiligheid
 • 2. Leefbaarheid & Stedelijk Beheer
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 9. Ruimtelijke Ordening & Wonen
 • 10. Dienstverlening
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)DordrechtGR
 • 2. Leefbaarheid & Stedelijk Beheer
 • 4. Werk & Inkomen
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse KilDordrechtGR
 • 2. Leefbaarheid & Stedelijk Beheer
 • 8. Verkeer & Vervoer
Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)DordrechtGR
 • 2. Leefbaarheid & Stedelijk Beheer
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 12. Algemene Dekkingsmiddelen
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch's-HertogenboschGR
 • 5. Economie, Sport & Cultuur
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 9. Ruimtelijke Ordening & Wonen
B.V. Gemeenschappelijk Bezit EvidesRotterdamBV
 • 12. Algemene Dekkingsmiddelen
Stichting Administratiekantoor Breedband DrechtstedenDordrechtStichting
 • 5. Economie, Sport & Cultuur
ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.DordrechtNV
 • 5. Economie, Sport & Cultuur
Merwedelingelijn Beheer B.V.GorinchemBV
 • 8. Verkeer & Vervoer
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)DordrechtCoöperatie
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 9. Ruimtelijke Ordening & Wonen
 • 11. Bestuur & Samenwerking
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.DordrechtCoöperatie
 • 3. Jeugd & Onderwijs
 • 9. Ruimtelijke Ordening & Wonen
Eneco Groep NVRotterdamNV
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 12. Algemene Dekkingsmiddelen
Bank Nederlandse Gemeenten NVDen HaagNV
 • 12. Algemene Dekkingsmiddelen
Stedin Holding NVRotterdamNV
 • 6. Milieu & Duurzaamheid
 • 12. Algemene Dekkingsmiddelen