Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

Kengetal¹

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

1. Aantal gefaciliteerde tijdelijke initiatieven

8

23 (2017)

+24

2. Aantal toegevoegde dure woningen (koopprijs > € 300.000)²

0

+73 (t/m 2016)³

+200

3. Aantal toegevoegde bijzondere woningen (goedkoop en middelduur < € 300.000)

0

+149 (t/m 2016)⁴

+100

  1. Bron voor de kengetallen 1 en 3 is gemeente Dordrecht
  2. Bron voor kengetal 2 is de Verkoopmonitor Drechtsteden (OCD). Hier is voor gekozen, omdat de waardebepaling nieuwbouw WOZ-waarde achterloopt en daar de 'bijzondere woningen, goedkoop & middelduur' niet uit konden worden afgeleid. Dit is voor alle jaren aangepast, waardoor ook de totalen van eerdere jaren zijn gewijzigd. Aantal toegevoegde dure woningen per jaar: 9 in 2014, 27 in 2015, 37 in 2016.
  3. Er is voor gekozen om alleen de toegevoegde woningen te noemen en niet het totale aantal woningen met een WOZ-waarde van > € 300.000, omdat het totale aantal dure woningen ook afhankelijk is van prijsdalingen/prijsstijgingen.
  4. Aantal toegevoegde bijzondere woningen per jaar: 58 in 2014, 55 in 2015, 36 in 2016.