Activiteiten

De rol van gemeenten verandert door de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Inwoners en bedrijven krijgen meer ruimte dan nu het geval is om te ondernemen.