Activiteiten

Wij willen de positie van Dordrecht in de lijst 'woonaantrekkelijkheid Nederlandse steden' handhaven. Daarvoor is diversiteit van het woningaanbod van belang. Dordrecht heeft te weinig woningen vanaf € 300.000 om aan de vraag te kunnen voldoen. Wij gaan 10.000 woningen bouwen in de periode tot 2030, waarvan de helft in het duurdere segment.