Wat willen we bereiken?

Het is onze ambitie dat Dordrecht voor huidige en toekomstige generaties een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad is en blijft. Waarbij het woningaanbod aansluit bij de vraag van de verschillende doelgroepen, bedrijven zich graag vestigen in Dordrecht en ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen.

Doelstellingen