Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen. Per verbonden partij melden we de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen als mede de solvabiliteit. Tevens geven we, indien bekend, een prognose van het resultaat van de verbonden partij. En voor zover dit van toepassing is melden we welk aandeel, financieel en procentueel, de gemeente Dordrecht heeft in de begroting van de verbonden partijen. Dat aandeel c.q. belang kan zijn op basis van de gemeentelijke bijdragen (zoals de algemene inwonerbijdrage) of het dividend op basis van het percentage aandelen.

Naam Verbonden partijEigen vermogenVreemd vermogenPrognose (resultaat)SolvabiliteitFin. aandeel Dordt
31-12-201531-12-201631-12-201531-12-2016201831-12-201531-12-20162018 in %2018 in cijfers
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)€ 6.183.000€ 5.468.000€ 85.251.000€ 60.736.00007,7%8,26%58%€ 151.263
Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)€ 4.694.000€ 4.963.000€ 29.287.000€ 83.240.000€ 016%6%DGJ 25%, RAV 0% en SOJ 32%DGJ € 4.706.000, RAV € 0 en SOJ € 31.527.000
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)€ 1.804.000€ 3.125.000€ 6.085.000€ 4.906.000021%38,9%26,3%€ 5.252.182
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VR ZHZ)€ 6.083.495€ 7.288.080€ 68.693.642€ 66.887.160€ 500.0008%9,8%27,5%€ 11.488.500
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)€ 2.580.000€ 1.224.000€ 39.879.000€ 32.212.00006,07%3,66%62,49%€ 4.032.000
Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)Gevudo: € 62.000; HVC: € 81.849.000Gevudo € 30.000; HVC: € 89.440.000Gevudo € 0; HVC: € 799.309.000Gevudo € 0; HVC: € 782.088.000Gevudo: 0; HVC: pmGevudo: 100% ; HVC: 10%Gevudo: 100% ; HVC: 11%Gevudo: 30%; HVC: nvtGevudo: nvt.; HVC: nvt
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil-/- € 3.962.000-/- € 2.206.000€ 38.997.000€ 32.065.000€ 1.466.000-/- 11,3 %-/- 11,3 %42%€ 325.500
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch€ 829.000€ 740.863€ 833.000€ 1.817.949028,95%53.7%60,23%€ 969.000
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides€ 492.200.000€ 496.700.000€ 643.100.000€ 654.900.000pm42,9%43%7%pm
Merwedelingelijn Beheer B.V.€ 250.000€ 250.000€ 0€ 0pm100%100%2,91%nvt
ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.€ 3.763.522€ 4.153.930€4.552.407€ 2.154.007pm (geen dividend verwachting)45,25%65,85%69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%)nvt
Eneco Groep NVnvt (ivm splitsing)€ 2,821 mrd (per 1/1/17)nvt (ivm splitsing)€ 1,720 mrd (per 1/1/17)pm (dividend prognose over 2017 ca. 65 mio pay-out)nvt (ivm splitsing)pmpmpm
Stedin Holding NVnvt (ivm splitsing)5,3 mrdnvt (ivm splitsing)4,5 mrdpmnvt (ivm splitsing)49%9,5% belangnvt
Bank Nederlandse Gemeenten NV€ 4,163 mrd€ 4,486 mrd€ 145,317 mrd€ 149,514 mrdpm2,6%3%0,419%nvt
Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden€ 1.257.000€ 1.613.000nvtnvtpmnvtnvt14% (certificaten)nvt
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.€ 0€ 0€ 9.207.000€ 8.886.000€ 00%0%60% Coöperatie, 50% DZHF€ 62.600 Coöperatie, DZHF € 73.500
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)€ 1.015.000€ 983.000€ 107.000€ 71.000pm100%93,2%50%nvt