Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor 70% uit materiële- en personele uitgaven voor parkeergarages, -terreinen, -apparatuur en vergunningen. Verder worden verkeersonderzoek en projecten op het gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd. De GR Drechtsteden ontvangt een bijdrage voor de exploitatie van de Waterbus, het Veer Kop van 't Land en de Merwedelingelijn.
De baten betreffen de parkeerinkomsten van de gemeente Dordrecht uit parkeergarages, straatparkeren en parkeervergunningen.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Verkeer & Vervoer

Totaal

€ 10.062.534

100,0%

Totaal programma Verkeer & Vervoer

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten10.35010.45810.45810.458
Lasten10.0638.7238.6498.693
Saldo2881.7351.8081.765
Toevoeging reserves1.1811.3731.2881.184
Onttrekking reserves2.027693503441
Mutaties reserves846-680-784-743
Totaal programma1.1341.0551.0241.022