Rente

Ontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkten heeft nog steeds een laag niveau.

De rente voor 1-maandskasgeldleningen is al vanaf 2015 negatief. Ook voor 2018 wordt nog geen substantiële stijging tot boven de 0% verwacht. Wel is de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) het in maart 2016 gestarte opkoopprogramma in 2018 zal afbouwen. Naar verwachting leidt dit tot een stijging van de geldmarkttarieven tot ongeveer het nulniveau.

De rente op de kapitaalmarktrente lijkt de in 2016 bereikte bodem definitief verlaten te hebben. Bewoog de 10-jarige staatsleningen zich medio 2016 nog op niveaus van ongeveer 0,30%, ten tijde van het opstellen van deze financieringsparagraaf is deze rente opgelopen tot ongeveer 0,90%. De marktverwachting is dat de kapitaalmarktrente voor 2018 nog verder zal stijgen.

Vanuit Treasury SCD vindt monitoring van de renteontwikkelingen plaats. Waar nodig wordt in het Treasurycomite daarover overlegd.