Activiteiten

We willen een transparante organisatie zijn en zo de raad in staat stellen te sturen op de financiële positie van de gemeente en democratische controle mogelijk te maken. We zorgen ervoor dat de financiële huishouding van de gemeente transparant is, informatie actueel is en zo eenvoudig mogelijk wordt gepresenteerd.