Activiteiten

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van twee factoren. De omvang van financiële risico's en de omvang van het eigen vermogen, voor zover daar nog geen bestemming of verplichting aan is verbonden.